ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΙΣ

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μια από τις σημαντικότερες πρόσφατες αλλαγές στο χώρο της υγείας διεθνώς υπήρξε το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την πρόληψη. Οι κοινωνίες άρχισαν να συνειδητοποιούν τα όρια της σύγχρονης θεραπευτικής / νοσοκομειακής ιατρικής απέναντι στα μείζονα προβλήματα υγείας της εποχής μας, όπως είναι ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα ατυχήματα, οι ψυχικές διαταραχές, τα χρόνια εκφυλιστικά νοσήματα, κ.ά. Ταυτόχρονα, οι κρατικοί προϋπολογισμοί όλο και περισσότερο δυσκολεύονται, ή και αδυνατούν, να ανταποκριθούν στις διογκούμενες δαπάνες για την υγεία, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία καλύπτουν ανάγκες του θεραπευτικού/ νοσοκομειακού τομέα.

Η συμβολή της ΠΦΥ στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος υγείας είναι γενικά αναγνωρισμένη. Ο προσανατολισμός του συστήματος υγείας στην ΠΦΥ σχετίζεται με χαμηλές δαπάνες για την φροντίδα, υψηλή ικανοποίηση από τον πληθυσμό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, καλύτερο επίπεδο υγείας και χαμηλότερη χρήση φαρμάκων. Οι ιατροί που εργάζονται σε αυτή φαίνεται να συμβάλλουν στη βελτίωση του επιπέδου υγείας και στη μείωση της χρήσης ιατρικών υπηρεσιών από τον πληθυσμό, γεγονός που οδηγεί τα συστήματα υγείας σε εξοικονόμηση πόρων χωρίς ουσιαστικές απώλειες στην ποιότητα. Οι σύγχρονες τάσεις μεταρρύθμισης στον υγειονομικό τομέα αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, στη βελτίωση της ιατρικής αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας. Εστιάζουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πληθυσμού από τις Υπηρεσίες Υγείας και στον έλεγχο του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Είναι επίσης δεδομένο, ότι οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από αυξημένες προσδοκίες του πληθυσμού για ιατρική φροντίδα και περίθαλψη, οι οποίες εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή, σχετιζόμενη με την υγεία, ποιότητα ζωής. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι αλλαγές στο χώρο της υγείας που καταγράφονται διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες και εστιάζουν στην παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και αυτές της πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Ιδιαίτερα δε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από έντονα οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα και μεταβαλλόμενες ανάγκες υγείας, η «επιμονή» στο υπάρχον νοσοκομειοκεντρικό μοντέλο, ταυτίζεται με την παροχή αποσπασματικής, πολυδιασπασμένης και τελικά δαπανηρής φροντίδας.

Επιπρόσθετα, είναι επαρκώς τεκμηριωμένο, ότι οι διακυμάνσεις του οικονομικού περιβάλλοντος που παρατηρούνται περιοδικά στην οικονομική ιστορία ασκούν σημαντική επίδραση, τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή των πολιτών. Η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος και η καθίζηση της οικονομίας για μακρές περιόδους, η οποία λαμβάνει τη μορφή κρίσης της πραγματικής οικονομίας και δυσμενούς εξέλιξης των μακροοικονομικών δεικτών, επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις κύριες συνιστώσες του κοινωνικού γίγνεσθαι και ιδιαίτερα στην υγεία των πολιτών και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Στο πλαίσιο αυτό το δίκτυο ΠΦΥ εκτιμάται ότι οφείλει να προσαρμοστεί επιχειρησιακά στις νέες συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται στην τρέχουσα υγειονομική και οικονομική συγκυρία και να ενδυναμωθεί μέσω παρεμβάσεων και εργαλείων χαμηλού κόστους, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες αφ’ ενός των πολιτών για τη διατήρηση του επιπέδου υγείας και αφ’ ετέρου του προϋπολογισμού υγείας εντός των ορίων που επιβάλλει η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας.

 

Κάντε κλικ στα παρακάτω έγγραφα για λεπτομέρειες:

ΠΦΥ - Πρόταση ΠΙΣ (PDF)
Κοινή Πρόταση Συλλόγων Κρήτης για ΠΦΥ (PDF)
Παρουσίαση (PDF)

Τελευταία Ανακοίνωση Π.Ι.Σ.

  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ι.Σ.

    Θέμα:

    • Κρίσιμη συνάντηση του ΠΙΣ με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ με θέματα συνεχή «κουρέματα» στις αμοιβές των εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών.
    • Απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου αμέσως μετά το Πάσχα

    Με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ συναντήθηκε το νέο ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), μαζί με τους μεγαλύτερους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας και το σύνολο των φορέων του κλάδου το απόγευμα της Παρασκευής, προκειμένου να συζητηθεί αναλυτικά το εξοντωτικό clawback (αρπαγή) καθώς και το νέο χαράτσι που επιβλήθηκε στον ιατρικό κόσμο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με λουκέτο δεκάδες μικρά και μεγάλα εργαστήρια και ιατρεία.

Ορκος του Ιπποκράτη

Ιπποκράτης"Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε..."

Ο Σύλλογος

Ιατρικός Σύλλογος ΚεφαλονιάςΗ Σύσταση του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας φέρει ημερομηνία 07/03/1924.

Η Πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του Ι.Σ.Κ. για ανάδειξη Προέδρου και Μελών Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατόπιν αρχαιρεσιών, που είναι καταγεγραμμένη στο αρχείο φέρει την ημερομηνία: 20/06/1954

 

 

Συνεργασία με Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν. (Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων)

Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν. (Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων)

Ωράριο Λειτουργίας

Το ωράριο εξυπηρέτησης του συλλόγου είναι:

Δευτέρα 12:00 - 15:00

Τετάρτη 18:00 - 21:00

 

Διεύθυνση

Λεωφόρος Βεργωτή 20
Αργοστόλι, Κεφαλονιάς